avarlar - youreads

  1. 6-9. yüzyıllar arası orta avrupa'da hakimiyet kurmuş göçebe topluluk.
  2. constantinople günümüzdeki ismiyle istanbul'u kuşatan bununla birlikte anadolu'ya akınlar düzenleyen ilk türk devletidir.
    hristiyanlığı kabul eden ilk türk devletidir.
    ayrıca üzengiyi avarlar'ın icat ettiği bilinmektedir.