birleşmiş milletler stokholm çevre ve insan konferansı - youreads

  1. 1972’de düzenlenen, çevre konusundaki ilk uluslararası konferanstır. bundan önce hep yerel veya bölgesel toplantılar düzenlenmiştir. bu konferans ilktir.

    sosyo-ekonomik yapıları ve gelişme düzeyleri farklı olan birçok ülke, “çevre” konusunda ilk kez bir araya gelmiştir.

    bu konferasta ele alınan konuların ne ölçüde işe yaradığını görmek için 20 yıl sonra birleşmiş milletler rio de janeiro çevre ve kalkınma konferansı düzenlenmiştir.