biseksüellik - youreads

  1. cinsiyet kimliği terminolojisinde hem eril, hem dişil bireylere, yani hem kadınlara, hem erkeklere karşı duygusal ve seksüel yönelimi ifade eden terimdir. bir başka boyutuyla hem ait olduğu cinsiyeti, hem de karşı cinsiyeti ya da cinsiyetleri arzulama durumudur. bu cinsel kimliğe mensup bireylere biseksüel adı verilir.

    (bknz: heteroseksüellik^:karşıcinsellik^) ve (bknz: homoseksüellik^:eşcinsellik^) ile birlikte cinsel yönelimin üç ana sınıflandırmasından biridir.