dpi - youreads

dpi


  1. dots per inch'in kısaltması. yazıcı ve tarayıcılar için çözünürlük ölçüsüdür. bir inç karedeki nokta sayısını ifade eder.

    buna göre bir inç karelik alanda ne kadar çok nokta yer alırsa çözünürlük, dolayısıyla kalite o kadar yüksek olur.