freud okumaları - raşid tükel - youreads

    • okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.50)
freud okumaları - raşid tükel
kronolojik bir okumayla, freud'un kuramını sürekli geliştirdiğine tanık oluruz. zaman zaman çelişkiler de içerebilen bu tür bir kuramsal gelişim, freud'un yaşamı boyunca sürmüştür. kuramsal sürecin tamamlanmamışlığı, birçok kuramcı için el alabileceği bir zenginlik olmuş ve değişime kapalı olmayan bu ortam, psikanalizin freud sonrası gelişimine önemli katkılar sunmuştur. bu nedenle, kitapta, freud'un düşlerin yorumu, dürtüler, narsisizm, nesne ilişkileri, anksiyete, savunma mekanizmaları, aktarım gibi konular üzerine olan yazıları tarihsel süreklilik gözetilerek ele alınırken, hartmann, melanie klein, winnicott gibi kuramcıların freud sonrasına ait katkılarına da yer verilmiştir.


  1. freud okumaları iki ana kısımdan oluşuyor: freud'un temel metinleri üzerinden okumalar ve freud sonrası okumalar. ilk kısımda psikanalitik kuramın temel meseleleri, dayanakları freud'un metinleri üzerinden kronolojik sırayla okuyucuyla paylaşılırken ikinci kısımda freud sonrasında kurama büyük katkı sağlamış isimlerin metinlerine yer veriliyor. metinleri kronolojik sırayla takip etmek için değerli bir kitap olsa da içerik anlamında fazla detaylı olmadığını belirtmek gerek. kitapta yer alan metinler son 15 yıl içinde psikanaliz yazıları başta olmak üzere çeşitli dergilerde yer alan yazılar temel alınarak oluşturulmuş.
  2. freud ve freud sonrası klasik psikanalitik kuramı kronolojik olarak özetleyen, klasik psikanalitik psikoloji için "içindekiler" niteliğinde güzel bir kaynak.