iksa duvarı - youreads  1. yarma şevlerini desteklemek veya benzeri bir amaçla inşa edilmiş kargir veya betonarme duvar.

    kaynak: dsi genel müdürlüğü inşaat terimleri sözlüğü