joanne greenberg

Kimdir?

kitaplarında uzun süre hannah green takma adını kullanan amerikalı yazar, 1932 yılında doğdu. genç yaşta geçirdiği akıl hastanesi deneyimini aktardığı sana gül bahçesi vadetmedim adlı romanı çeşitli ülkelerde milyonlarca satarak, gerek edebi değeri, gerekse yaklaşımı ve bakış açısıyla büyük tartışmalara neden oldu. toplumu ve aile kurumunu eleştiren, yabancılaşmanın getirdiği iletişimsizlik temalarını işleyen, kimisi etnik kökeni, kimisi de ruhsal ya da fiziksel eksiklikleri yüzünden ezilen insanları anlattığı the king's persons (1967), founder's praise (1976), a season of delight (1982), the far side of victory (1983), age of consent (1987), no reck'ning made (1993) ve where the road goes (1998) adlı romanlarının yanı sıra, rites of passage (1972), high crimes and misdemeanors (1980) ve with the snow queen and other stories (1991) başlıkları altında derlenmiş öyküleri vardır. in this sign (1968) adlı romanı sessizliğin dili bu işaretin içinde adıyla türkçeleştirilmiştir (arion, 2001).