kinimiz dinimizdir (türkçü faşizm üzerine bir inceleme) - fatih yaşlı - youreads

    • okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (5.00)
kinimiz dinimizdir (türkçü faşizm üzerine bir inceleme) - fatih yaşlı
çalışmalarını türk sağının ideolojik ve örgütsel kökenleri üzerine yoğunlaştıran fatih yaşlı, bu kitabında, türkiye’nin tarihi pek bilinmeyen bir siyasi akımını ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. türkçü faşist ideolojinin yeterince irdelenmemiş metinleri arasında tarihi bir yolculuğa çıkan yaşlı, bir yandan bu ideolojinin kökenlerini, ona özgüllük katan unsurlarını ve farklı veçhelerini ortaya koyarken, diğer yandan nasıl örgütlü bir siyasal harekete dönüştüğü ve mhp’ye neler devrettiği üzerinde duruyor. yaşlı’nın türkiye’de ”faşizmin imkânları”nı sorguladığı son bölüm ise, türkçü faşizmin geçmişte kalmış ölü bir ideoloji olmaktan ziyade, yaşayan ve kendisini her konjonktürde yenileyebilen bir niteliğe sahip olduğunun altını çiziyor.

osmanlı’da türk milliyetçiliğinin kökenlerinden kemalizm-türkçülük ilişkisine, biyo-siyasetin türkçü faşizm içindeki yerinden anti-komünizmin bu ideolojideki kurucu konumuna kadar pek çok alana dair sözü olan bu çalışma, türk sağının tarihini merak eden herkes için bir kaynak kitap olma niteliği taşıyor.


  1. müstakbel koalisyon ortağını yakından tanımak için okumanızda fayda var.
    mutlu