klimajeomorfoloji - youreads  1. ismini söyleyemediğim bilim dalı.

    jeomorfoloji; yer şekilleri bilimidir. klima ise; iklim demektir.
    ismini söyleyemediğim bilim dalı doğal olarak, iklimin yeryüzü şekillerine etkisi olarak anlamına gelir.
    yeryüzü şekilleri, tektonik hareketler gibi iç etmenler yanında, rüzgarlar, iklim, buzullar gibi iklime bağlı dış etmenlerle de alakalıdır.
    hatta ve hatta canlı failiyetleri de bir aşındırma etkisi gösterir. canlılar yaşam koşullarının uygun olduğu ortamda sayıca daha çok bulunur. bu ''uygunluğu'' belirleyen en önemli faktör; iklimdir.