1. deli yürek ve bumerang cehennemi nde geçen şu 2 replik bölgenin günümüzdeki özeti:

    burası mezopotamya küresel oyunun bumerang cehennemi.tanrı bile dünya düzeni için peygamberlerini hep buraya göndermiş çünkü burası yeryüzü cennetiymiş.
    --------------------------
    burası mezopotamya, burada kavga tarihle yaşıt. dünyanın öbür ucunda da olsa güçlü olan elini buraya uzatır. insanlığın ilk kanı bu toprağa dökülmüş yusuf. üstelik ilk kardeş kanı. kabil’in kardeşi habil’i öldürdüğü topraklar.
    gamit
  2. iki nehir arasındaki ülke anlamına gelen mezopotamya terimi, fırat ve dicle nehirleri ile bu nehirlerin kolları arasındaki bölgeyi kapsayan coğrafya için kullanılır. eski yunancadaki orta anlamındaki "mesos" ve ırmak anlamına gelen "potamos" kelimelerinden türetilmiştir.