1. metal ve cam levha üzerine bir imgenin (kazınmaksızın) boyanmasıyla yapılan baskı. levha kullanıldığı her defa tekrar boyanmak zorunda olduğundan genellikle az sayıdaki baskılar benzersiz nitelik taşır.
    jur