1. farklı nesillerin gerek çağın getirdiği yenilikler, gerekse yaş aralıkları, vesair nedeniyle farklı alışkanlık, eğitim, düşünce, bakış açısı ve değer yargılarına sahip olmaları bakımından birbirleri ile olan anlaşamama durumlarıdır.

    (bkz: kuşak çatışması)