nesil çatışması - youreads

  1. farklı nesillerin gerek çağın getirdiği yenilikler, gerekse yaş aralıkları, vesair nedeniyle farklı alışkanlık, eğitim, düşünce, bakış açısı ve değer yargılarına sahip olmaları bakımından birbirleri ile olan anlaşamama durumlarıdır.

    (bkz: kuşak çatışması)