1. uluslararası hukukta kuvvet kullanma yasağının istisnalarından biridir. meşru müdafaadan farkı adından da anlaşılacağı üzere saldırı olmadan önce yapılacak "orantılı" bir müdahaleyle saldırı ihtimalini bertaraf etmektir. amerika'nın ırak işgali uluslararası hukukta bu bağlamda değerlendirilmiştir. yine yabancı bir ülkede varlık gösteren terör örgütlerinin saldırılarını durdurmak ve gelecek saldırıları önlemek amacıyla örgütün bulunduğu ülkeye yapılacak operasyonlar da bu kapsamda değerlendirilir.
  2. sadece abd ve rusya'nın (gerçi rusya'nınki epey sıkıntılı oldu ama) kullanabildiği bir haktır.