permiyen yok oluşu - youreads  1. 250 milyon yıl önce gerçekleşen ve yeryüzündeki canlıların %96’sını öldüren, “büyük yok oluş” veya “büyük ölüm” olarak da bilinen, tarihin en büyük kitlesel yok oluşu.

    dünya tarihinin en büyük felaketi olarak anılan bu yok oluşta, dünyadaki bitki türlerinin %90’ı yok olmuş, denizdeki canlıların %5’inden azı, büyük hayvan türlerinin üçte birinden azı hayatta kalmayı başarmıştı. neredeyse tüm ağaçlar yok olmuştu. permiyen devrinde iki büyük kıta vardı. pangea ve sibirya. etrafı da dev bir okyanusla çevriliydi. memeliye benzer sürüngenler ortaya çıkmıştı. bu canlılardan daha sonra ilk memeliler oluşup, triasik devri getirmişti. bu devride ayrıca amfibiler ve böceklerin sayısı iyice artmıştı. denizdeyse, omurgalı deniz canlıları ortaya çıkıyordu. günümüz köpekbalıklarının ataları helicoprion’lar ve xenacanthus’lar denizlerin hakimiydi.

    yok oluşun nedeni olarak da en kabul gören teori, dev bir volkanik patlamadır. bazı uzmanlar bu patlamanın havayı karbondioksitle doldurduğu, bunun da metan salan farklı birçok bakteri çeşidini beslediğine inanıyor. sonucunda dünya ısınmış ve denizlerde de asit seviyesi artmıştır. bazı uzmanlarsa, volkanik patlamanın sonucunu ortaya çıkan tozların güneş ışınlarını engelleyip, bitkilerin fotosentezini sekteye uğratıp, besin zincirinin çöktüğüne inanıyorlar.

    bugün bildiğimiz canlıların tümü, bu yok oluştan sonra hayatta kalmayı başaran %4’ten gelmiştir. ayrıca böcekleri yok etmeyi başaran tek kitlesel yok oluştur.