sandalye - youreads

  1. 1.bir oturma aracı

    2. bir dönem istanbul denizlerinde yüzen bir tür kayığa bu isim verilmişti. bu büyükçe kayıkların görevi, sultanın köşklü kayığına yol açmaktı. bu kayıklarda mabeynciler bulunur ve sultanın kayığına yüz çevirmiş olmamak için yüzleri saltanat kayığına dönük ve ayakta yolculuk ederlerdi.

    devlet yönetiminde şekilciliğin denizlere yansımasının küçük bir örneği bu isim verilen kayıklarda görülürdü.
  2. bugün bir tanesine 390 tl fiyat verildiğini görünce gözümde daha degerlenen oturgaç.
    abi