sınır ötesi çevre zararı - youreads

  1. oecd tarafından 1973 yılında tanımlanan bir kavramdır. buna göre bir ülke sınırları içinde ortaya çıkan çevreye zararlı
    emisyonların başka bir ülkeye doğal yollarla taşınması, sınır ötesi çevre zararıdır.

    örneğin almanya’daki ren nehri ve maas nehrindeki su kirliliği, isviçre, belçika, fransa ve hollanda’yı doğrudan etkiler. en tipik örnek bu iki nehirdir.

    2010 eyjafjallajökull yanardağ patlaması sırasında birkaç ay boyunca kuzey avrupa’da havayolu ulaşımı durma noktasına gelmiştir. volkan küllerinin başka ülkeleri etkilemesi de örnek olarak gösterilebilir.