telemetri - youreads

  1. manuel olarak erişilemeyen ölçüm sistemlerinin, tesislerinin ve aygıtlarının işlevsel denetimini, yaptıkları ölçümlerin geri bildirimlerini ve takibini elektronik iletişim ağlarını, radyo dalgalarını veya uydu cihazlarını kullanarak uzaktan sağlama teknolojisi.