1. söylene söylene zampara kelimesi halini almıştır.
    kalba