1. rasyonalist felsefenin en önemli temsilcilerinden biri olan sokrates, m.ö. 469 yılında atinalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. m.ö.399 yılında atinalı gençlere, devletçe onaylanan tanrılara inanmamayı öğretmekle suçlandığı için trajik bir ölüme mahkum edilmiştir. onun suçu, toplumsal düzene ve herkesçe kabul edilen törelere karşı gelmekti. ancak onun gerçek suçu “düşünce üzerinde düşünmek” ti.

    sokrates hiç yazmamış, tartışarak öğretmiştir. kendine özgü “diyalog(diyalektik) yöntemi” ile bilginin her akılda bulunduğunu ve bilginin bireysel akılları doğru düşünmeye yönelterek ortaya çıkarabileceğini savunmuştur.

mesaj gönder