1. özel hukuk kişilerinin özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, devlet veya diğer kamu tüzel kişilikleri tarafından kamu gücü kullanılarak devlet devlet mülkiyetine geçirilmesidir. asıl amaç kamu yararıdır ve idari işlemlerle yapmak mecburidir kamulaştırmayı.

    kamulaştırma bedeli yaygın usule göre peşin ödenir. ancak devletin büyük sulama projeleri, turizm yatırımları gibi önemli ve ciddi mali bütçe gerektirecek projelerinde taksitlendirme usulü uygulanabilir. ancak her halde bu taksitlendirmenin 5 seneyi geçmemesi lazım.

    idare, kamulaştırma bedelini nakit öder. trampa yolu da açıktır ama bunun belirli usulleri vardır. yine her ne şartta olursa olsun toprağını doğrudan doğruya işleyen küçük çiftçinin taşınmazı kamulaştırılacaksa bu bedel peşinen ödenmek zorundadır. anayasa mahkemesinin bu konuda kesin kararları vardır.

    kamulaştırmaya benzer diğer 3 yöntem ise devletleştirme, istimval ve geçici işgaldir.
    ae

mesaj gönder