1. islam inancında, kıyamet gününden sonra günahkarların cezalarını çekeceklerine inanılan yer.

    kudüs'te bugün hala "hinnom" olarak anılan bir vadi bulunur. "ge" ibranice'de vadi anlamına geldiğinden, bu vadiye "ge hinnom" denir. tevrat'ta yazılanlara göre, vaktiyle bu vadide putperestler çocuk kurban etmek isterler. dönemin kralı buna karşı çıkar ve putperestlerin buradaki tapınaklarını yıktırır.

    bu olaydan sonra ge hinnom vadisi çöplük olarak kullanılır. çöpler ve insan leşleri buraya yığılır. yığını tüketmek için de burada sürekli ateş yakılır.

    tevrat'ın aramice tefsirlerinde bu vadi "gehinnam" olarak geçer. hatta isa da bu tabiri kullanır. günahkarların yahut organlarının gehinnam ateşinde yanacağından bahseder birkaç defa.

    yüzyıllar sonra ise bu tabir karşımıza, islam inancında mitleşmiş biçimde "cehennem" olarak çıkar.

mesaj gönder