• izledim
    • izlemek istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
los santos inocentes - mario camus
1960'lı yıllar ispanyası. sefillik düzeyindeki bir standartta karısı, üç çocuğu ve karısının abisiyle beraber yaşayan paco, çok uzun zamandır zengin bir hanenin yamaklığını yapmaktadır. hane sahibi ivan'ın en büyük tutkusu çocukluğundan beri avcılıktır ve paco bir köpekten daha iyi iz sürdüğü için efendisince sürekli onurlandırılır. bir süre sonra paco'nun ailesiyle beraber konağın dış tarafındaki müştemilata taşınması emredilir. böylelikle hane halkı sadece paco'dan değil engelli çocuk dışındaki tüm fertlerden faydalanabilecektir.
  1. youreads sinema grubunun ispanya ayı için izlediği ikinci film. hiyerarşi ve zengin efendi-fakir köle kavramlarını didaktiklikten ve salt politizmden mesafeli bir şekilde işliyor camus filmini. uzun yemek masaları, yoğun burjuvazi ve ihanet dalgaları bize bir an için bir bunuel filmindeymişiz hissi verse de filmin genel işleyişi ve söyleminin bunuel'le pek bir ilgisi yok.

mesaj gönder