• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
azgelişmişliğin sürekliliği - fikret başkaya
kapitalist üretim tarzı küçük bir azınlığı zenginleştirip dünya nüfusunun giderek artan bir bölümünü yoksullaştırmakla da kalmıyor, insanlığın geleceğini de tehlikeye atmış durumdadır. dolayısıyla, sermaye uygarlığı sadece savaş, açlık, yoksulluk, sefalet, azınlık kültürlerinin tahribi, aşağılanma, manevi yozlaşma vb. üretmekle kalmıyor, giderek gezegeni de üzerinde yaşanamaz hale getiriyor. teknikçi burjuva uygarlığının "başarısının" ne pahasına gerçekleştiği sorusunu da sormak gerekiyor. sermaye uygarlığının bunca övünülen "başarısı", biyosferin milyonlarca, hatta milyarlarca yılda biriktirdiği "ekolojik sermayenin" aşırı israfıyla mümkün olmuştur.
  1. "bugün "azgelişmiş" ülkeler egemen ülkeler gibi olamazlar. üçüncü dünyanın insanlarının da ortalama bir amerikalı, ortalama bir batı avrupalı kadar tüketmesi teorik olarak anlamsız, pratikte de olanaksızdır. zira sistem hiyerarşiyi, eşitsizlikleri ve dengesizlikleri sürekli olarak yeniden üretip derinleştirmek durumundadır. bir tarafta zenginlik üretmek diğer tarafta yoksulluk üretme koşuluna bağlıdır. işte bu kitapta yoksul ülkelere gösterilen yolun nasıl çıkmaz bir yol olduğu, yaklaşık beş yüz yıldır devam eden yağmanın nasıl sürdürüle geldiği ve insanların nasıl bir çıkmaza doğru sürüklendiği anlatılmaktadır." üzerinden nerdeyse 25 yıl geçmiş ancak tespitler güncelliğini korumaya devam ediyor.

    not: 1991 tarihli ilk basımın arka kapak yazısı. fotoğraf da aynı basımdan.

mesaj gönder