1. kpss'ye iki gün kala soylenmiş, halihazırda atanmayı bekleyenler için de küfür gibi açıklama...

  bravo...
 2. ohal şartlarından ziyade mecliste işleyen muhalefetin eksikliğinin verdiği gazla arabın yağı bol bulmasıyla gerçekleşen vahamettir. kamuya akp'li olmayanların alımı durdurulalı çok olmuştu zaten. misal alanında türkiye'de 96. olan ve 150 kontenjanlı bir kadroya alınmayan siyasal olarak etliye sütlüye karışmamış, kendi alın teriyle derece yapmış arkadaşım var. geçenlerde mülakatta elediler.

  bir rezillik daha var. kardeşim madem sınavların hiçbir önemi kalmadı, niye sınav harçlarını alıp insanların umutlarıyla oynuyorsun? devlet vatandaşını 3 kuruşluk kar için soymaz, devlet daha organize soygunlar yapabildiği sürece devlettir. (*:swh) götün yemiyor tabi sınavları kaldırıp torpille alımı meşrulaştırmaya. dünya zaten götüyle gülüyor zayıflayan ekonomine, otoriterliği her geçen gün artan siyasal sistemine. insanlar devletin kifayetsizliği yüzünden emekli bile olamıyorlar. neden? emeklilik hakları verilmeden önce fetö bağlantısı soruşturulmalıymış. sen devlete bir terör örgütünü soktun diye ben neden süremi doldurmama rağmen emekli olamıyorum. istihbaratı lağvet madem oldu bittiye getiriyorsun, zaten bir işe yaradıkları yok.

  bu kararlar sosyal devlet ilkesine, dolayısıyla anayasaya aykırıdır efendiler.

  “her türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.”

  “çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır”

  “temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. bu sınırlamalar, anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”

  “memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.”

  ohal hükümeti de olsanız yaşama hakkı ve din, vicdan ve düşünce hürriyeti gibi temel hak ve hürriyetlere hiçbir şartta do-ku-na-maz-sı-nız.