1. işsizliğe bağlı olmaksızın iş güç sahibi olunsa da kişinin vaktini bomboş, saçma sapan işlere ayırabilmesi, kendi dahil hiçkimseye faydası olmayacak bu işlerle zaman öldürebilmesi halidir.

  örnekleyecek olursam:

  a aylı ala ula amburleydi ap up
  b beyli bala bula bamburleydi bap bup
  c ceyli cala cula camburleydi cap cup
  ç çeyli çala çula çamburleydi çap çup
  d deyli dala dula damburleydi dap dup
  e eyli ele üle embürleydi ep üp
  f feyli fala fula famburleydi fap fup
  g geyli gala gula gamburleydi gap gup
  h heyli hala hula hamburleydi hap hup
  ı ıylı ıla ula ımburleydi ıp up
  i iyli ile üle imbürleydi ip üp
  j jeyli jala jula jamburleydi jap jup
  k keyli kala kula kamburleydi kap kup
  l leyli lala lula lamburleydi lap lup
  m meyli mala mula mamburleydi map mup
  n neyli nala nula namburleydi nap nup
  o oylu ola ula omburleydi op up
  ö öylü öle üle ömbürleydi öp üp
  p peyli pala pula pamburleydi pap pup
  r reyli rala rula ramburleydi rap rup
  s seyli sala sula samburleydi sap sup
  ş şeyli şala şula şamburleydi şap şup
  t teyli tala tula tamburleydi tap tup
  u uylu ula ula umburleydi up up
  ü üylü üle üle ümbürleydi üp üp
  v veyli vala vula vamburleydi vap vup
  y yeyli yala yula yamburleydi yap yup
  z zeyli zala zula zamburleydi zap zup
 2. bir insanın etinden, sütünden ve yününden faydalanılması gereken bir varlık olmadığını düşünüyorum. sorumluluklarımız elbette var ama bunlar bir mecburiyet haline geldiği zaman sağlıklı bir insanın kendini baskı altında hissetmesinden daha doğal ne olabilir. bir insan en başta ve belki sadece kendisine karşı sorumlu. insanların sevgiyle verdiklerinin değerini bilmek gerekir. hele ki kendi özgür iradeleriyle ve gönüllülük esasına dayalı onları mutlu eden fedakarlıklarıysa çok daha değerli.
 3. önce güzel çocuğumuz üniversite kazandı mühendis olacak diye sevinilir sonra o ağır geçen 5 yıl maddi sıkıntılar ailenim dramı ayrı çocuğun dramı ayrıdır neyse biter oylede boyle de gelse sen aileye sor yine neyse iş bulma aşamasına gelir de bütün sıkıntılar bitmiş sanırsın asıl gözünü sevdiğim ülkemde yeni başlar aslimda butun dertler is bulmazsin ya her önüne gelen sorar her selamlastigin sorar o zaman keşke okul bitmeseydi dersin hiç olmazsa umut vardi dersin şimdi o da yok.