• youreads puanı (0.00)
 1. bananarama'nın deep sea skiving (1983) albümünden harika teklisi. farklı versiyonlarını bulmak mümkündür.

  !---- spoiler ----!

  aie a mwana
  dina quela que tu
  a mo yana bib
  naba do do oh yeah

  aie a mwana
  sa sa eebu busheebu
  una shoba bee bee
  oou da la la la yeah

  bama mama ra figu
  aki yeah mi missouri
  ba do do ya day eedo
  una payea way aki saki
  una payea way aki sakissa sana

  aie a mwana
  dina quela que tu
  a mo yana bib
  naba do do oh yeah

  aie a mwana
  sa sa eebu bushbeebu
  una shoba bee bee
  oou da la la la yeah

  bama mama ra figu
  aki yeah mi missouri
  ba do do ya day eedo
  aki yeah mi missouri

  bama mama ra figu
  aki yeah mi missouri
  ba do do ya day eedo
  aki yeah mi missouri
  una payea way aki saki
  una payea way aki sakissa sana

  bama mama ra figu
  aki yeah mi missouri
  una payea way aki saki
  una payea way aki sakissa sana

  aie a mwana
  sa sa eebu busheebu
  una shoba bee bee
  oou da la la yeah

  aie a mwana
  dina quela que tu
  a mo yana bib
  naba do do oh yeah

  !---- spoiler ----!