• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
antikçağ kütüphaneleri - nuray yıldız
"antikçağ kütüphaneleri" adlı bu kitap, antik dünyada geniş bir coğrafyaya yayılmış ve yaklaşık on yüzyıllık uzun bir zaman dilimi içerisinde kurulmuş kütüphanelerin tarihi, dönemin kaynakları ışığında incelenmektedir.

dünya tarihinin bilinen bu ilk kütüphaneleri, çoğunlukla ilgili bir mimari yapı ve bazen de sadece kitap koleksiyonlarından oluşmaktaydı. bu yüzden antikçağ kütüphanelerinin tarihi yazılırken, arkeolojik kazılarda bu yapılara ait buluntular ile antik metinlerde bu konuya dair verilen bilgiler birlikte değerlendirilmiştir.

"antikçağ kütüphaneleri"nin, sadece kitap ve kütüphanelerin tarihi ile ilgilenenler için değil, antikçağ kültür tarihi ve mimarlığına merak duyanlar açısından da ilgi çekici bir konu olduğunu düşünüyoruz.
  1. kitabın doğuşu, yazımı, saklanımı gibi evrelerle kütüphaneleri anlatıyor. çok iyi bir çalışma yapmış nuray yıldız, fazlaca kaynak taramış. parşömenler ve codexlerin istifiyle kitaplıklardan büyük kütüphanelere giriş yaptıktan sonra antik medeniyetlerin büyük kütüphanelerini anlatıyor. kitapsever biri için bulunmaz nimet bana kalırsa.

    helenistik devrin kültür merkezi iskenderiye'nin kütüphanesi, celsus, ninova, pergamon gibi büyük kütüphanelerin çehresini çiziyor. eserleri kopyalayan kütüphane atölyesi diyeceğimiz birimlerin çalışma sistemi gibi güzel konular var.
    sezgi