1. amoral ile farkı ahlak dışı olmakla birlikte ahlak karşıtı olma durumudur.
    abi