1. aortun oluşturan katmanların arasına basınçlı kanın girerek damar tabakalarını birbirinden ayırması durumu. ölüm oranı oldukça yüksek bir hastalık olup, özellikle çıkan aort pozisyonunda görülürse ağrı başlangıcından itibaren saat başına 1% ölüm riski mevcuttur. en önemli risk faktörü yüksek tansiyondur.
 2. de bakey sınıflamasına göre 3 tiptir.
  tip 1 de aortun ilk parçası olan çıkan aorttan başlayan yırtık tüm aort boyunca devam eder.
  tip 2 de yırtık çıkan aortla sınırlıdır.
  tip 3 de yırtık çıkan aortu tutmaz. inen (torasik ve abdominal) aorttadır.
  tip 1 ve tip 2 nin tedavisi acil cerrahidir.
  tip 3 de tedavi acil endovasküler girişimle tevar (torasik bölge için kullanılan kısaltma) ve evar (abdominal bölge için kullanılan kısaltma) yapılması veya cerrahidir. tevar ve evar ın kısa ve orta vadede ölüm oranları açısından acil cerrahiye belirgin üstünlüğü mevcuttur. o yüzden tip 3 aort diseksiyonlarında sıklıkla endovasküler girişimler tercih edilir.