• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (10.00)
avrupa'da devrimler - charles tilly
devrimci durumlar nasıl doğar? devrimci durumlar ne zaman devrimci sonuçlar doğurur?
bu kitap avrupa tarihinin savaş, isyan ve çekişme; devletlerin ve imparatorlukların yükselişi ve mücadelesi; kentleşme, zenginleşme ve sanayileşmeyle geçen son beş yüzyılına yeni bir yorum getirmektedir.

“tilly’nin her satırı dolu sayfalarında takip edilmeye değer pek çok şey var.”
–socialist review

“bu kitabın literatüre gerçek katkısı, avrupa’nın çeşitli bölgelerindeki devrimci durumların büyük çeşitliliğinin dökümünü ve özenli bir anlatısını içermesidir. sadece bu nedenle bile tarihçiler ve toplumbilimciler uzunca bir süre bu kitaptan vazgeçemeyecekler.”
  1. 15. yüzyıldan 21. yüzyıla, dünyanın siyasi açıdan değişim geçirdiği dönemi anlatıyor. bunu klasik bir tarih okuması değil devrim okuması olarak anlamalıyız. çünkü devrimlerin dinamiklerini, ortaya çıkışını, devrim hükümetlerini karşılaştırmalı olarak inceliyor. kitap giriş niteliğinde. devrimleri her açıdan anlatma kaygısı da gütmüyor. devrim kavramını tarihi açıdan çözümlüyor. siyasal tarihin en ilginç konusu olduğu için de kolay okunuyor. yeni basım yapması da çok iyi oldu.
    sezgi