1. içerdekiler "bağırsak kimse duymaz" diyerek parti veriyor herhalde. tam da iş görüşmesinde gurul gurul sesler..