1. 1574'de muhyi-i gülşeni tarafından oluşturulan yapay bir dil.
    ugo