1. sanırım insana değer vermediğimizden hala normal geldiği 2 gün sonra unutulacak olay. halkta toplumsal bir hareket,boykot veyahut bir çaba göremeyen bir tek ben miyim?
 2. istikrar göstergesidir. cehape zihniyetinde olduğu gibi ne zaman ne olacağı belli olmayan bir durum değil aksine gayet düzenli bir aktivitedir. yakın zamanda rutin haline geldiğinde ise hep beraber bu günlere bakıp "ulan ne kadar naifmişiz, baksana nasıl yaygara koparmışız ehe ehe" diyerek tatlı birer tebessüm bırakacağız. yaşasın istikrar.
 3. evde zorla tutulan %50 ve pkk sevici pembe popolu cihangir solcularının eseridir.
 4. şahsen diyecek birşeyim yok. zira hepsi zamanında söylenmiş.

  ey türk gençliği!

  birinci vazifen, türk istiklâlini, türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

  mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. istikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. istiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

  ey türk istikbalinin evlâdı! işte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

  buraya bırakıyorum bunu; anlamını anlayabilen insanlar için.
 5. (bkz: #80076) no'lu entry'nin zülfiyare dokunmasını destekleyenlerin, desteklediği patlamalar.
 6. yakında bahis şirketleri sonraki patlamaların yer ve zamanına yönelik açacağı bahisler dolayısıyla pek şaşırmayacağım trajik bir durum.