1. belirli bir zaman içindeki gelir ve giderleri tek tek tasarlayıp gösteren hesap cetveli.
  2. ekonomi ve paranın yanısıra her şeyi etkileyen bir kavramdır.
    tbmm'deki bütçe görüşmelerinde gözlemlediğim kadarıyla konu bütçeden başka her yere sapmış durumda. bu durumdan da şu çıkarımı yapmam gerektiğini düşünüyorum: "bütçe asla sadece bütçeden ibaret değildir."
  3. literatürde:
    bütçe kavramı; bir işletmenin kısa dönemli veya gelecek faaliyet dönemi için üst yönetim tarafından saptanan politikaların, planların, amaçların ve hedeflerim parasal ve sayısal terimlerle açıklanan rapor veya raporlar dizisini ifade etmektedir.

    kısa bir tanımla ise işletme bütçesi, işletmenin amaçlanan hedefe ulaşması için yapılan rakamlarla ifade edilmiş ayrıntılı ve kısa süreli bir plandır.
    gngrd