1. caddebostan kültür merkezinde 3-10-17-24 ekim tarihlerinde yapılacak seminerlerdir.

  program ve tanıtım yazısı:

  felsefe seminerleri
  prof.dr. betül çotuksöken (maltepe üniversitesi öğr. üyesi)

  insan felsefesi ekseninde felsefeye giriş i
  03 ekim 2015 | saat:10:00
  felsefe, bir düşünme yolu, bilme yolu ve bir eyleme/yaşama yolu olarak dış dünya-düşünme dünyası-dil dünyası arasındaki ilişkileri, saptadığı sorunlarla, sorduğu sorularla, oluşturduğu kavramsal çerçevelerle, kuram-eylem birlikteliği içinde ele almaktadır.

  insan felsefesi ekseninde felsefeye giriş ii
  10 ekim 2015 | saat: 10:00
  felsefe, dışdünya-düşünme-dil ilişkilerini ele almasının yanı sıra insan-dünya-bilgi arasındaki ilişkileri de ele alan bir etkinliktir. bu üçlü kavram ağında ağırlık noktası ‘dünya’ kavramındadır.

  insan felsefesine doğru: insan olmak, "arada olmak"
  17 ekim 2015 | saat: 10.00
  “her felsefi söylemin ardında bir insan görüşü, insana ilişkin bir yaklaşım, bir insan anlayışı vardır” belirlemesinden hareketle, insanın varlıkça durumunu ve duruşunu incelemek önemli. kavramları, sorunları, soruları gereği arada olana, aradaki ilişkilere, dış dünya-düşünme-dil ve insan-dünya-bilgi arasındaki ilişkilere, sorunlara yönelen felsefe, bu durumuyla, doğrudan insan varoluşunun ‘arada oluşu’na tanıklık etmektedir.

  insan nedir? i
  24 ekim 2015 | saat: 10:00
  “insanın kendi hakkındaki bilgisi nedir? insan kendini ne kadar bilmektedir? ne kadar bilebilir? insan böyle bir bilgiye neden gereksinim duyar? bu bilgi insana ne sağlar? bugün insanın kendiyle ilişkisinde başlıca sorunları nelerdir? bu sorunlara nasıl çözüm bulunabilir?” sorularına yanıt aranacaktır.

  ücretsiz
  kadıköy belediyesi ve maltepe üniversitesi işbirliğiyle
  b salonu