1. iran hükümdarlarından cemşid ile keyhusrev'e ve aynı zamanda süleyman peygamber ve büyük iskender'e ait olduğu kabul edilen sihirli kadeh. içine bakıldığında dünyada olup biten her şeyin görüldüğüne inanılan bu kadeh, iran ve türk edebiyatlarında "ayine-yi süleyman: süleyman'ın aynası", "ayine-yi sikender: iskender'in aynası" ve "piyale-yi cem: cem'in kadehi" adlarıyla da anılır.