1. farklı bir kültürün o zamana kadar biriktiregelmiş bilgi birikimini ve toplumsal duygu bilincini, sahip olduğumuz kültüre dil aracılığıyla aktarma eylemidir.
  çeviri yapmak, orijinal eserin tıpatıp aynısını aktaramaz ama o konu ve bilgi ile ilgili genel bir kanıya varmamızı sağlar.
  çevrilmiş olan bir eser, orijinalinden de farklı bir eserdir artık, çünkü çevrilmiş eseri okurken onu yorumlama eylemimiz sahip olduğumuz kültürel pencere ile gerçekleşir, dahası çeviri eylemi de bu pencere ile yapıldığından dolayı, her çeviri istemeden de olsa bize kendimizden bir pencere sunacaktır, belki de çevirmenin sahip olduğu yorumlama yeteneğiyle farklı bir pencere açılacaktır, kim bilir?
  velhasıl, çeviri bir uygarlık için olmazsa olmaz bir olgu, ilerleme ve yenilenmenin yegâne taşıdır.
  rayk
 2. bir millet için çevirinin ve edebiyatın ne kadar hassas, önemli ve olmazsa olmaz olduğunu anlamamı sağlayan bir önsözdür benim için.türkiye iş bankası'nın hasan ali yücel klasikleri'nin ön sözü, hasan ali yücel tarafından 23 haziran 1941'de yazılmış bir metin, her kitapta es geçmeden tekrar tekrar okurum.

  !---- spoiler ----!

  «hümanizma ruhunu anlama ve duymada ilk aşama, insan varlığının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının benimsenmesidir. sanat dalları içinde edebiyat, bu anlatımın düşünce öğeleri en zengin olanıdır. bunun içindir ki bir ulusun, diğer ulusların edebiyatlarını kendi dilinde, daha doğrusu kendi düşüncesinde yinelemesi; zekâ ve anlama gücünü o yapıtlar oranında artırması, canlandırması ve yeniden yaratması demektir. işte çeviri etkinliğini, biz, bu bakımdan önemli ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız. zekâsının her yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmiş uluslarda düşüncenin en silinmez aracı olan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyatın, bütün kitlenin ruhuna kadar işleyen ve sinen bir etkisi vardır. bu etkinin birey ve toplum üzerinde aynı olması, zamanda ve mekânda bütün sınırları delip aşacak bir sağlamlık ve yaygınlığı gösterir. hangi ulusun kitaplığı bu yönde zenginse o ulus, uygarlık dünyasında daha yüksek bir düşünce düzeyinde demektir. bu bakımdan çeviri etkinliğini sistemli ve dikkatli bir biçimde yönetmek, onun genişlemesine, ilerlemesine hizmet etmektir. bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemeyen türk aydınlarına şükran duyuyorum. onların çabalarıyla beş yıl içinde, hiç değilse, devlet eliyle yüz ciltlik, özel girişimlerin çabası ve yine devletin yardımıyla, onun dört beş katı büyük olmak üzere zengin bir çeviri kitaplığımız olacaktır. özellikle türk dilinin bu emeklerden elde edeceği büyük yararı düşünüp de şimdiden çeviri etkinliğine yakın ilgi ve sevgi duymamak, hiçbir türk okurunun elinde değildir.”
  hasan âli yücel
  milli eğitim bakanı

  !---- spoiler ----!