1. Salvador Dali'nin geç dönem yapıtları arasına en iyi bilinenlerinden birisidir. Dali'nin aynı anda hem dine hem de bilime merak saldığı "nükleer mistisizm" dönemine denk gelir. Resimde; isa dört boyutlu bir küp üzerinde "çarmıha gerilmiştir" ancak çivi ya da metal taç göze çarpmamaktadır. Resim sonsuzluk-boyutsuzluk hissi veren bir arkaplan sunmaktadır ve isa satranç tahtası benzeri bir yer döşemesi üzerinde hiperküp ile birlikte uçmaktadır.
    Hiperküp ya da tesseract, dört boyutlu bir kübün üç boyutlu izdüşümüdür. Resimde tesseract'ın "açılmış" şekli görülmektedir.

    edit: imla