1. ortaçağ japonyası'nda, özellikle iç savaş dönemi düşünüldüğünde, klan lideri anlamına gelir. avrupa'daki muadili derebeyidir. landlord veya war lord olarak da geçer. osmanlı'da karşılığı ise beydir.

    daimyoların her biri aynı zamanda birer samuraidır ve yüksek askeri sınıfa mensuptur. babadan oğula veya aile içindeki erkeklere geçer. sorumlu oldukları iki tane güç odağı vardır. biri shogun, ötekisi de japon imparatorudur.

    bir daimyo, asla imparator olamaz; ama ülkeyi ve imparatoru belli başlı tehlikelerden, saldırılardan koruyup ya da rakiplerini egale edip en güçlü lider olarak imparatorun karşısına çıkarsa, imparatordan kendisini shogun olarak atamasını talep edebilir. bu talep, karşılığını bulursa, japonya'nın askeri, siyasi ve idari yönetimini kendinde toplar.

    kısacası, daimyo, ülkenin yöntemini elinde tutmaya hazır olan adaydır.