1. altürizm de denir. diğer insanlara maddi veya manevi çıkar gözetmeksizin yardımcı olmak demekmiş. hodbinlik karşıtı hareketlerde bulunma olarak da tanımlanabilir.
  2. diğer insanlara çıkar gözetmeksizin yararlı olmaya çalışma, kendinden önce başkalarını düşünme ve onlar adına çırpınma. kişi bencillik karşıtı düşünceler geliştirir ve bu yönde hareketlerde bulunur.