1. Linear Regression, en basit supervised learning algoritmalarından biridir. Tahmin etmeye çalıştığımız Y değişkeni ile tahminleyici değişkenlerimiz X1,X2,…,Xn arasında doğrusal bir ilişki olduğunu var sayar. Ancak bir önceki yazıda da belirttiğimiz üzere gerçek regresyon fonksiyonu azaltılamaz hatalar yüzünden hiçbir zaman doğrusal bir metotla tam olarak modellenemez. Aşağıdaki grafikte mavi çizgi linear regression metodu sonucunda tahminlediğimiz fonksiyonu gösteriyor. Kırmızı eğri ise gerçek fonksiyonu gösteriyor. Biz X ve Y değişkeni arasında doğrusal bir ilişki olduğunu var sayarken gerçekte X ve Y arasında düzgün doğrusal bir ilişki olmadığını görüyoruz. Ancak yine de doğrusal bir metotla gerçek fonksiyona oldukça yaklaşabiliyoruz.


    https://mertricks.com/2015/07/04/basit-dogrusal-regresyon-simple-linear-regression/
    akif