1. birden fazla kültürün birleşerek, sahip oldukları kültürü kaybetmeksizin tek çatı altında bütünleşmeleri ve bağlı bulundukları sistemin içinde bulunduğu ölçük ve kültüre eşlik ederek bir ahenk içerisinde bütünlülüğü sağlamaları durumu.