1. bir olayın sonucunda ortaya çıkan ve kasıtlı olarak yapılmamış ikinci yan olay. yan etki veya yan olay olarak dilimize çevirebiliriz.

    örneğin son yıllarda türkiye'de dikey şehirleşmenin artması ile birlikte mahalle kültüründen apartman kültürüne geçiş ve bunun getirdiği sosyolojik değişim. burada amaç sosyolojik bir değişim yaratmak değildir. büyük apartmanlar dikmek böyle bir sonuç yaratmıştır.

    aynı şekilde sanayi üretimlerinin yapıldığı yerdeki çevre kirliliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kanser vakaları epifenomene örnek olarak verilebilir.