1. iyi doğmuşlar, asiller, soylular anlamına gelen, antik yunan atina'sında toplumsal sınıflardan biri.