1. üzerinde yazan 1345 sayısının rakamları toplamı, hristiyanlıkta uğursuz karşılanan 13 sayısına denk geldiğinden dolayı sürekli kaybolan ve çatlayan kalemdir.