1. frekans bölmeli çoklu erişim (fdma), en yaygın analog çoklu erişim yöntemlerinden biridir. frekans bandı eşit bant genişliği olan kanallara bölünür ve böylece her konuşma farklı bir frekansta gerçekleştirilir.
    fdma yönteminde, kanallar arasındaki karışma en aza indirmek için komşu sinyal spektrumları arasında koruma bantları kullanılır. belirli bir frekans bandı bir kişiye verilir ve alıcı ucundaki frekansın her birini belirleyerek alır. genellikle ilk nesil analog cep telefonunda kullanılır.

    fdma'nın avantajları fdma sistemleri, ortalama gecikme yayılımına kıyasla düşük bit hızlarını (büyük sembol zamanı) kullandığından, aşağıdaki avantajları sunar: bit hızı bilgisini düşürür ve etkin sayısal kodların kullanılması kapasiteyi arttırır. maliyeti düşürür ve inter sembol girişimini (isi) düşürür dengeleme gerekli değildir. bir fdma sistemi kolayca uygulanabilir. konuşma kodlayıcı ve bit hızı düşürme açısından gelişmelerin kolayca dahil edilebilmesi için bir sistem yapılandırılabilir. iletim sürekli olduğu için senkronizasyon ve çerçeveleme için daha az bit gerekiyor. fdma'nın dezavantajları fdma çeşitli avantajlar sunmasına rağmen, aşağıda listelenen birkaç dezavantajı da vardır - analog sistemlerden önemli ölçüde farklılık göstermez; kapasitenin geliştirilmesi sinyal-parazit azalmasına veya bir sinyal-gürültü oranına (snr) bağlıdır. kanal başına maksimum akış oranı sabit ve küçüktür. muhafız şeritleri kapasitenin boşa gitmesine neden olur. donanım, vlsi'de gerçekleştirilemeyen ve dolayısıyla maliyeti arttıran dar bantlı filtreleri ima eder.
    akif