1. bir akarsuyun herhangi bir kesiminden birim zamanda geçen su miktarına "debi" denir. flowmetre'nin diğer adıda (bkz: debimetre) dir. flowmetre; motorlar, pompalar, kompresörler ve ısı değiştirici gibi sistemlerin imalat ve performans testlerinde doğrusal ytrada doğrusal olmayan, kitle veya sıvı veya gazların hacimsel akış hızını ölçmek için kullanılan bir araçtır. (bkz: debimetre) doğrusal yada doğrusal olmayan, kitle, sıvı veya gazların hacimsel akış hızını ölçmek için kullanılan bir araçtır. makine mühendisliğinin temel uğraşı alanlarından olan motorlar, pompalar, kompresörler ve ısı değiştirici gibi sistemlerin imalat ve performans testlerinde debi ölçümün önemli bir yeri vardır.
  2. manyetik, ulrtrasonik ve coriolis tipleri vardir, fark basinc yontemiyle de flow ölçümü yapılabilir.