• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
fransız ihtilali'nin siyasi ve sosyal fikirleri - ernest von aster
fransız ihtilali getirdiği sonuçlar itibariyle, siyasal, sosyal ve özellikle ahlaki dönüşümler dizisidir.ihtilal, insanlık tarihinin o güne kadar benzeri görülmemiş bir evresini ifade eder.bu süreçte insanlar o güne kadar yalnız söylem olarak kalmış "eşitlik", "özgürlük", "demokrasi", "insan hakları", "vatandaşlık", gibi üstün toplumsal ve insani değerleri yüksek sesle tartışıp, kuvveden fiile geçirmişlerdir.

fransız ihtilali akıldan, insani değerlerden, insanın kendisinden güç alıyordu.bu ihtilalin ortaya çıkmasına yardım eden iki önemli sebep göze çarpmakta: ilki tarihi sürecin getirdiği şuur: diğeri ilan edilen hürriyet esaslarına karşı kadim avrupa'nın karşı tavır koymasıdır.bu eski zihniyet karşısında ihtilal vecdi, bütün renkleriyle kendini göstermek fırsatını bulmuştur.
  1. hitler'in iktidarından kaçıp türkiye2ye sığınan değerli bir hocanın kitabı. felsefe dersleri ile anılsa da fransız devrimini incelediği bu kitabı da çok başarılıdır. hukuksal açıdan ele alır devrimi çoğunlukla. fransız devrimi tarihte benzersiz ve diğer devrimlerden daha büyük potansiyele shaip bir devrimdir. bu devrimin ateşleyici unsurlarından çok süreçteki değişimleri ve siyasal fikirleri incelemiş kitapta. devrimle birlikte ortaya çıkan mahkeme ve yargı sistemi, eğitim politikası gibi güzel konulara değinmiş.
    sezgi