1. 1858-1884 yılları arasında yaşamış, pek genç bir yaşta müteveffa olmuş avusturyalı besteci.

  aktör bir babanın ve aktris bir annenin oğluydu.

  viyana konservatuvarı'ndayken bir dönem mahler'le oda arkadaşı oldu. ihtisasını erganun üzerine yaparken hocası anton bruckner'di. bruckner'in anlattığına göre fevkalade mahirmiş bach çalmakta, emprovizasyonda da. okuldayken kazandığı takdir belgeleri, bu övgünün doğruluğunu ispatlıyor.

  wagner'in müziğinin yoğun tesiri altındaydı. (hoş, wagner'den kim etkilenmedi ki?) hatta öyle ki, 1876'daki ilk bayreuth festivali'ne de katılmıştı. (ne şanslı herif...)

  fakat maalesef bir numaralı senfonisini bitirdikten sonra başına gelmeyen talihsizlik kalmadı. temsil edilmesi için eserini brahms ve hans richter'e sunmuştu genç adam 1880 yılında. wagner'in ve bruckner'in ölesiye düşmanı olan brahms ise bruckner'in talebesi ve wagner'in hayranı olan, tabiatıyla kendinde tiksinti uyandıran hans rott'un müzikten anlamadığını, bir an önce müzikle ilgilenmekten vazgeçmesini söyledi. oysa aynı eseri viyana konservatuvarı'ndan mezun olurken jüriye sunduğunda pek beğenilmişti, ama o jüride bruckner de vardı.

  hans rott çok hassas bir kimseydi, bu hadise karşısında dirayetini koruyamadı ve ruh sağlığı kötülemeye başladı. 1880 yılının ekim ayında, bir tren seyahati esnasında akli dengesini tamamen yitirdi. rivayet odur ki elinde bir altıpatlarla yolcuları tehdit eder, brahms'ın treni dinamitle doldurduğunu söylermiş.

  1881 yılında bir akıl hastanesine kapatıldı.

  1884 yılında, yirmi beş yaşındayken, tüberkülozdan öldü.