1. insanlığın iman atası.putları yıkan ibrani islam peygamberi.bir görüşe göre (bkz: brahma)
 2. internette bulduğum hz.ibrahim ve yunanlıların kürt olması hakkındaki araştırmayı youserlarlada paylaşmak istedim.

  tevrât´ta, hayatın hz. adem ve hz. havva ile beraber dicle – fırat arasında başladığı yazılıdır. yine nûh tufanı kürtlerin yaşadığı topraklar başlamış, hz. nûh dünyayı bu coğrafyadan başlayarak yeniden kurmuştur. hz. ibrahim, hz. eyyub burada yaşamış. urartular, medler burada yaşamışlardır. dünya medeniyetlerine öncülük eden mezopotamya medeniyetleri bu topraklarda kurulmuştur.

  iranlı şehîd dr. ali şeriâtî, "medeniyet ve modernizm" isimli, sadece islâm dünyasında değil, batı'da da oldukça ses getiren kitâbında, şöyle diyor: "düşündürücüdür. batı, iki nehir arasından (mezopotamya) hiç bahsetmiyor. çünkü bahsetse, geliştirdiği bütün teoriler boşa çıkacaktır. iki nehir arası, medeniyetin ve kültürün beşiğidir. kürtler, iki nehir arasının bir odağıdır."
  aynı kitâbında şehîd ali şeriâtî, batı medeniyeti'nin kökeni olan yunan medeniyeti'ni kürtlerin yaşadığı topraklardan yunanistan'a göç eden kürtler'in kurduğunu iddiâ etmektedir.

  dicle ve fırat nehirleri arasında kalan bölgeye "mezopotamya" deniyor. yunanca olan bu isim, "iki nehir arasındaki ülke" anlamına gelir. araplar buraya "el-cezîre" derler. bu kelimenin anlamı "yarımada" olup, iki nehir ( dicle – fırat ) ile çevrelenmiş olan coğrafya, bir "ada" görüntüsü aldığı için böyle adlandırılmıştır. araplar, yukarı mezopotamya'ya "cezîre'tul- kûrdî" (kürt cezîresi) , aşağı mezopotamya'ya ise "cezîre'tul- erebî" (arap cezîresi ) derler. bu coğrafyaya islâm tarihçilerinin verdiği isim ise daha "behr'un- nehreyn" yani, "iki nehir denizi" .

  hz. ibrahim peygamber, dediğimiz gibi şanlıurfa (rîha)'lıdır ve bir mağarada doğmuştur. şanlıurfa'nın gerçek (eski) adı olan "rîha" adının "ibrahim" adından geldiği söylenir. ibrahim'in bir mağarada doğmuş ve bu mağara bugün halen ziyaret edilmektedir. gerçekten bir bağ var mıdır yoksa tamamen bir tesâdüf müdür, bilmiyoruz, ama "ibrahim" adının gramatik açılımını yaptığımızda, karşımıza şöyle ilginç bir tesbît çıkıyor söz konusu tespit kürt bilgeler tarafından oldukça iddialı bir görüştür ve günümüze kadar da gelmiştir: kürtçe'de "bra" sözcüğü "kardeş" demekken, "him" sözcüğü de "büyük taş, kaya " anlamına gelir. bu durumda "ibrahim" ( ya da "brahim" veya "bra-i him" ), "kayanın kardeşi" demektir. ibrahim'in amcası (veya babası ) olan "azer" 'in adı farsça'da "ateş" demektir. azer, bir görüşe göre ibrahim'in babası, bir görüşe de amcasıdır. tuhaftır, "eb" veya "ap" sıfatını araplar "baba" için kullanırken, kürtler "amca" için kullanır.

  harran adının nereden geldiğini gelince: "harran" , hz. ibrahim'in kardeşinin adıdır. kur'ân'da ve incil'de anılmıyor, ama tevrat'ta zikredilmektedir.

  hz. îbrahim kur'an-ı kerim'de bildirilen peygamberlerdendir: oğulları, ismail ve ishak aleyhisselam'dan ziyade soyundan daha birçok peygamber geldiği için «ebü'l enbiya» (peygamberler babası) da denilmiştir. israil oğlu olan hz. ishak, arap kavmi ise diğer oğlu hz. ismail'den türemiştir.böylelikle hz.muhammed' te hz.ismail soyundandır. babasının âzer'in mi, târuh'un mu olupolmadığı hakkında ihtilaf vardır. bir rivayete göre annesinin ismi emile'dir . hz. ibrahim hz.muhammed in dedelerindendir.

  kaynakça
  - kur'an-ı kerim ve açıklamalı türkçe meali, kral fahd matbaası, medine-münevvere, 1992

  - heyet, peygamberler tarihi ansiklopedisi cilt: 2, hakikat kitabevi, istanbul, tarihsiz

  - heyet, dini terimler sözlüğü cilt: 1, hakikat kitabevi, istanbul, tarihsiz

  - ibrahim sıddık imamoğlu, büyük dini hikayeler, osmanlı yayınevi, istanbul, 1980

  - elmalılı muhammed hamdi yazır, hak dini kur'an dili, cilt:3, azim yayınevi, istanbul, tarihsiz

  - mevlâna hâlid-i bagdadi, herkese lâzım olan iman, hakikat yayınevi, istanbul, 1993, hakikat serisi: 3. cilt

  - imam muhammed el-gazâli, ihyâu' ulûmi'd-din, (tercüme: mehmed a. müftüoglu, nesre hazırlayan: a. fikri yavuz), cilt: -1, tuğra neşriyat, istanbul, 1994